Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của tất cả những người ghé thăm trang web này. Do vậy, chúng tôi muốn thông báo cho bạn về cách chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách về quyền riêng tư này để hiểu cách tiếp cận của chúng tôi đối với việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Bằng việc gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn sẽ được coi như là đã cho phép – khi cần thiết và thích hợp – việc tiết lộ như được đề cập trong chính sách này.

Chúng tôi quan tâm đến quan điểm của bạn và chúng tôi đánh giá cao thông tin phản hồi từ khách hàng và người truy cập của chúng tôi, do đó chúng tôi đã thiết lập các tiện ích bảng thông báo, nhóm tin, phản hồi, email, diễn đàn và/hoặc các phòng trò chuyện. Nếu bất cứ lúc nào trang web này đưa ra phòng trò chuyện, tiện ích bảng thông báo, nhóm tin, v.v. chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn tiết lộ.
Thông tin như vậy sẽ được sử dụng tuân theo chính sách về quyền riêng tư này. Tuy nhiên, chúng tôi có thể không kiểm soát và chịu trách nhiệm cho việc các bên khác sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho họ thông qua trang web này. Chúng tôi khuyên bạn nên cẩn thận về loại thông tin cá nhân mà bạn tiết lộ theo cách này.
Giữ chính xác hồ sơ của chúng tôi
Mục tiêu của chúng tôi là lưu giữ thông tin về bạn chính xác nhất có thể. Nếu bạn muốn xem lại, thay đổi hoặc xóa các thông tin chi tiết mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo phương thức nêu ở dưới.
Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn
Chúng tôi đã triển khai công nghệ và các chính sách với mục tiêu bảo vệ sự riêng tư của bạn không bị truy cập trái phép và không bị sử dụng sai trái. Chúng tôi sẽ cập nhật các biện pháp này khi có công nghệ mới ra đời, nếu thích hợp.
Thay đổi chính sách này
Theo thời gian, chúng tôi có thể thay đổi chính sách về quyền riêng tư này. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào trên chính sách về quyền riêng tư này và cách mà chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi này trên trang này và sẽ cố gắng hết sức để thông báo cho bạn mọi nội dung thay đổi quan trọng đó. Vui lòng kiểm tra chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi một cách thường xuyên.