Chat bot
là dễ

Nhanh chóng có ngay con bot messenger miễn phí

Phát triển

Cải thiện doanh số bán hàng và chăm sóc khách hàng trên facebook

+90%

Khách hàng mới

+70%

Đơn hàng mới

+70

Tương tác bài viết

+60%

Doanh số tăng

-70%

Tiền thuê nhân viên

Tính năng

Các tính năng trên nền tảng Osiner.com

Phân Loại Khách Hàng

Phân loại khách hàng trong inbox

Exports Khách hàng

Hổ trợ đưa khách hàng vào Google Sheet

Trả Lời tự động

Trả lời tự động trên bài viết Fanpage facebook

Auto Inbox

Tự động inbox khách hàng trả lời comment

Gửi BoardCast

Gửi tin nhắn cho khách hàng đã được phân loại

Đặt Trưng

Chúng tôi muốn tạo ra năng suất

Cập nhật

Chúng tôi muốn tạo ra giá trị mới

Dịch Vụ

Duy trì ổn định dịch vụ là nguyên tắc và sứ mệnh của chúng tôi

Hổ trợ

Nhân viên hổ trợ 24/7. Giờ hành chánh Messenger ngoài giờ là điện thoại

Bảng giá

Có thể thay đổi theo thời gian

Free

Vĩnh viễn

Miễn phí

 • Không giới hạn số lượng fanpage
 • Không giới hạn số lượng khách hàng
 • Không giới hạn số lượng tính năng
 • Có branding Osiner trên menu
 • Gửi 1,000 tin nhắn/tháng (broadcast, chăm sóc, auto inbox)
Đăng ký ngay

Pro

400k/tháng

1,200,000

 • Không giới hạn số lượng fanpage
 • Không giới hạn số lượng khách hàng
 • Không giới hạn số lượng tính năng
 • Không branding Osiner trên menu
 • Gửi 10.000 tin nhắn/tháng (broadcast, chăm sóc, auto inbox)
Đăng ký ngay

Yêu Cầu

300k/tháng

360.000

 • Không giới hạn số lượng fanpage
 • Không giới hạn số lượng khách hàng
 • Không giới hạn số lượng tính năng
 • Không branding Osiner trên menu
 • Gửi 100.000 tin nhắn/tháng (broadcast, chăm sóc, auto inbox)
Đăng ký ngay

Doanh Nghiệp

Liên hệ

 • Không giới hạn số lượng fanpage
 • Không giới hạn số lượng khách hàng
 • Không giới hạn số lượng tính năng
 • Không branding Osiner trên menu
 • Không giới hạn tin nhắn/tháng (broadcast, chăm sóc, auto inbox)
Đăng ký ngay